Formularz został wyłączony!
Minął termin przewidziany przez organizatora - 2017/05/12 23:50:00
Kliknij tutaj aby dodać zgłoszenie jako administrator.
Kurs kierowników wypoczynku dzieci i młodzieży 2017

KURS KIEROWNIKÓW

WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Instruktorów Chorągwi Śląskiej ZHP zaprasza na kurs instruktażowy dla kierowników wypoczynku dzieci i młodzieży, który prowadzony jest przez wykwalifikowana kadrę pedagogiczną.

Termin kursu:

 13.05.2017 (sobota) od 900 do 1620

Miejsce: Hotel „Skaut”, Aleja Harcerska 3 41-500 Chorzów (okolice Stadionu Śląskiego)

Koszt: 100 zł

Wpłatę należy dokonać do 5.05.2017r. przelewem na konto: PKO BP Katowice nr 55 1020 2313 0000 3602 0019 6584, z dopiskiem: Imię Nazwisko – kurs kierowników wypoczynku

Uczestnikami kursu kierowników mogą być osoby, które:
– są pełnoletnie,

– posiadają średnie wykształcenie,

– są niekarane
– posiadają minimum 3-letni staż pracy oświatowej, edukacyjnej. Lub opiekuńczo-wychowawczej

W dniu rozpoczęcia zajęć na kursie należy podpisać stosowne oświadczenie o spełnieniu określonych warunków uczestnictwa w kursie.

 Cena obejmuje:

– udział w wykładach

– bufet kawowy

– materiały edukacyjne

– wystawienie zaświadczenia o ukończeniu kursu

Wymiar godzin kursu: 10

Zgłoszenia: do 30.04.2017 r.

 Telefon: 32 2586 996

Szczegółowych informacji udziela Sylwia Krause,

Informacje i Pomoc
Do zakończenia zgłoszeń pozostało:
Zakończony
Wysłanych zgłoszeń: 12
Pozostało 18 wolnych miejsc
Liczba zgłoszeń: 12 / 30
Termin automatycznego zamknięcia formularza: 2017-05-12 23:50
Automatyczna wiadomość - po oddaniu zgłoszenia otrzymasz automatyczną wiadomość